Zašto programi za evangelizaciju ne valjaju?

03.09.2023

Ne treba mnogo truda da većinu hrišćana uverimo da je evangeliziranje društvene zajednice ispravan način života. Nije teško ni okupiti ljude da evangeliziraju. Ali, najčešće kad razmišljamo o evangelizaciji u društvenoj zajednici mislimo na programe za evangelizaciju, što nije isto. „Program“ je veliki događaj koji se organizuje povremeno i na kome govori poznati govornik ili […]

Ko treba da evangelizira?

Od Marka Devera | 03.09.2023

Neki bi možda želeli da evangelizaciju ostave propovednicima, stručnjacima za apologetiku ili bar ekstrovertnim ljudima, ali Novi zavet nas uverava da svi hrišćani treba da evangeliziraju: Primer: To vidimo u primeru prvih hrišćana: „Oni koji su se raspršili, propovedali su Reč kud god su išli“ (Dela 8:4). A Dela 11:19-21 nam govore da su svi […]

Šta je evangelizacija?

03.09.2023

Evangelizacija znači govoriti ljudima radosnu vest o tome šta je Isus Hristos učinio da bi spasao grešnike. Kako bi evangelizirali morate reći sledeće: Bog je svet (1.Jov.1:5). On je stvoritelj svega (1.Mojs.1:1). Svi ljudi su grešnici koji po Božijoj pravednosti zaslužuju večni gnev (Rimlj.3:10-19, Mk.9:48, Otk.14:11). Isus Hristos, koji je u potpunosti Bog i u […]

DA LI JE VERA U HRISTA JEDINI NAČIN DA BUDEMO SPASENI?

03.09.2023

Problem savremene kulture: ljudi vole da budu inkluzivni. Želimo da svi budu u pravu. Štaviše, mislimo da nismo u pravu jedino onda kad mislimo da neko nekad nije u pravu. Kad je reč o religiji, kažemo: „Svi putevi vode ka Bogu. Ne postoji jedan pravi put. Ispravno je ono što tebi najviše odgovara“. Ali da […]

KOJI JE KLJUČNI PROBLEM O KOME EVANĐELJE GOVORI?

03.09.2023

Da li evanđelje u suštini govori o zadovoljavanju naših potreba? O preobražaju društva? Da li nas uči da živimo bolje? Hrabri li siromašne? Da li nas čini bogatima i zdravima? Sve ove predstave o evanđelju se prikače na neki pretpostavljeni problem i kažu: „E, o tome evanđelje govori!“. Ali da li se evanđelje u potpunosti […]

ZA KOJE PORUKE LJUDI POGREŠNO TVRDE DA SU EVANĐELJE?

Od Marka Devera | 03.09.2023

Bog želi da budemo bogati. Neki propovednici danas kažu da je dobra vest to što Bog želi da nas blagoslovi gomilom novca i imanja – treba samo da se molimo za to! Ali evanđelje je poruka o duhovnim blagoslovima (Ef. 1:3), Bog je poslao Isusa Hrista da umre i vaskrsne kako bismo bili opravdani, izmireni […]

ZAŠTO JE BIBLIJSKA TEOLOGIJA OD SUŠTINSKE VAŽNOSTI ZA HRIŠĆANSKI RAST I UČENIŠTVO?

03.09.2023

Biblijska teologija uči hrišćanina da shvati sopstvenu priču u svetlu Božje priče. Kad hrišćanin shvati da je Bog suveren u celoj istoriji i da hiljadama godina ostvaruje neprekidni plan spasenja, to mu pomaže da sagleda sopstveno mesto u tome. Biblijska teologija poučava hrišćanina odakle potiče i kuda ide. Ona povezuje celokupno biblijsko pripovedanje, od stvaranja […]