Knjige

Molim vas upamtite: Dok su mnogi prevodi ovde su dostupni za besplatno preuzimanje, to je materijal nad kojim je proglašeno autorsko pravo i dozvola mora da se da za bilo koje štampanje ili onlajn distribuciju sem deljenja ove stranice. Molim vas kontaktirajte „Devet Odlika“ kod permissions@9marks.org za autorizaciju štampanja ili podele ovih izvora.

Ispod su izvori prevedeni u Srpski. Klikni na knjigu za više detalja.

 

Crkvene starešine

Kako biti pastir poput Isusa

Džeremi Rini

Pastir Džeremi Rini u ovoj knjizi napisanoj govornim stilom izlaže jasan „opis posla“ starešine zasnovan na biblijskom učenju o crkvenom vođstvu.

Ova sažeta knjiga izlaže praktične smernice za nove starešine i pomaže crkvenim članovima da bolje razumeju i podržavaju svoje duhovne vođe. Ona će ohrabriti starešine da prihvate svoj poziv s milošću, mudrošću i jasnom vizijom.

 

Učeništvo

Kako pomoći drugima da slede Isusa

Mark Dever

U ovom sažetom priručniku pastir Mark Dever sažeto odgovara na pitanja ko, šta, gde, kada, zašto i kako raditi učeništvo – pomažući drugima da slede Isusa.

Prateći obrazac koji nalazimo u Svetom pismu, ova knjiga objašnjava kako odnosi učeništva treba da funkcionišu u kontekstu jedne lokalne crkve, učeći nas kako da negujemo kulturu učeništva kao normalan deo naših svakodnevnih života.

 

Ekspozicijsko propovedanje

Savremeno izlaganje Božije reči

Dejvid Helm

Pastir Dejvid Helm u ovom pristupačnoj knjizi koja je napisana za propovednike i za ljude koji se uče propovedanju izlaže šta neko treba da veruje i da postigne kako bi postao veran ekspozicijski propovednik Božije reči.

Ova kratka knjiga propovednicima pruža praktična uputstva i vodi ih korak po korak, a sve može da nas nauči kako kao slušaoci da prepoznamo dobru propoved.

 

Evanđelje

Kako crkva odražava Hristovu lepotu

Rej Ortlund

Evanđelje je teološka poruka koja stvara ljudsku lepotu – divne međuljudske odnose u našim crkvama – i tako čini da Hristova slava bude vidljiva u današnjem svetu.

Pastir Rej Ortlund u ovoj pravovremeno napisanoj knjizi obrazlaže tvrdnju da nauka o evanđelju stvara evanđeosku kulturu. Evanđeoska kultura je deo koji nedostaje slici prevelikom broju naših crkava, ali kad se evanđelju dozvoli da oslobodi svu svoju silu, pomesna crkva počinje da zrači Hristovom slavom.

 

Obraćenje

Kako Bog stvara svoj narod?

Majkl Lorens

Kako  shvatanje obraćenja oblikuje službu? Način na koji crkva deluje govori mnogo o tome kako veruje da su ljudi spaseni. Kada crkva zaista prihvati biblijsko učenje o obraćenju, pozvaće ljude na pokajanje i veru – a ne na jednokratne odluke, terapeutska isceljenja ili moralni stil života.

Ova kratka knjiga je napisana da pomogne crkvama da ispravno shvate razliku koju biblijska doktrina obraćenja treba da učini za učenje, evangelizaciju, učeništvo, članstvo i svaki drugi aspekt života mesne crkve.

 

CRKVENO ČLANSTVO

Kako da svet zna ko su Isusovi predstavnici

Džonatan Liman

ZAŠTO BI TREBALO DA SE PRIKLJUČITE CRKVI?

Priključivanje crkvi je važan i često zapostavljen deo hrišćanskog života. Ipak, danas su trend odbacivanje prakse organizovane religije i iskazivanje prezira ili straha od obavezivanja, naročito institucijama.

Džonatan Liman govori o ovim problemima jasho objašnjavajući šta je crkveno članstvo i zbog čega je važno. Ukazavši lokalnoj crkvi poštovanje koje joj pripada, Liman je izgradio zadivljujući slučaj u korist priključivanja lokalnom telu.

 

CRKVENA DISCIPLINA

Kako crkva štiti Isusovo ime

Džonatan Liman

CRKVENA DISCIPLINA JE KLJUČNA ZA IZGRADNJU ZDRAVE CRKVE 

Dakle, kako tačno praktikujemo crkvenu disciplinu? 

Džonatan Liman nam pomaže da se suočimo sa beskrajnom raznolikošću situacija i grehova za koje ne postoji studija slučaja u Svetom pismu, gresima koji se ne pojavljuju ni na jednom spisku i treba im biblijska okosnica da bi se na odgovarajući način ispravili u ljubavi. Ovo je savremeni i sažeti priručnik koji pruža teološki okvir za razumevanje i sprovođenje disciplinskih mera u mesnoj crkvi, zajedno sa nekoliko primera situacija iz stvarnog života i odgovarajućih odgovora. 

 

Ponovno otkrivanje crkve

Zašto je Hristovo telo suštinski važno

Kolin Hansen, Džonatan Liman

Otkako su se usled globalne pandemije crkve iznenada zatvorile, mnogi hrišćani su zanemarili crkveni život, a nisu se uključivali ni na virtualne sastanke. Međutim, ta tendencija postojala je i pre kovida 19. Zbog gorućih pitanja, poput političkih i rasnih neslaganja, neki ljudi povukli su se iz crkve i otuđili jedni od drugih. Sada je vreme da se ponovo posvetimo sastancima sa braćom i sestrama u Hristu.

U knjizi Ponovno otkrivanje crkve Kolin Hansen i Džonatan Liman pišu zašto je crkva suštinski važna, kako za vernike, tako i za čitavu Božiju misiju. Kroz biblijske odlomke i lične priče čitaocima pokazuju zašto je Bog naumio da se okupljamo: kako bi se članovi duhovno osnažili, i kao pojedinci i kao Hristovo telo. U doba kada smo izbirljivi po pitanju crkava i kada se službe prenose preko interneta, ponovo otkrijte zašto budućnost crkve zavisi od toga da li se njeni članovi redovno okupljaju kao Božija porodica.

 

Šta Je Evanđelje

Greg Gilbert

Ova knjiga nam pruža biblijski verno objašnjenje evanđelja i uči hrišćane da uoče svako odstupanje od te slavne poruke. Žarko bih želeo da ovu knjigu poseduje svaki pastor i član crkve.

Č. Dž. Maheni, Služba Bezgranična milost

Ova knjižica o evanđelju je jedna od najjasnijih i najvažnijih knjiga koju sam u poslednjih nekoliko godina pročitao.

Mark Dever, stariji pastor Baptističke crkve Kapitol Hil u Vašingtonu

Greg Gilbert je oštrim umom i pastirskim srcem napisao knjigu koja će pomoći ljudima koji traže Boga, novim hrišćanima i svima koji žele da jasnije razumeju evanđelje.

Kevin Dejang, stariji pastor Hristove zavetne crkve u Metjuzu (Severna Karolina)

Knjiga Šta je evanđelje? obiluje citatima iz Reči, usmerena je na krst i uzvisuje Boga; držaće vas prikovanima uz sebe, a u vašem srcu će potpaliti plamen ljubavi prema Bogu.

Dejvid Plat, pastor-učitelj crkve Maklin i pisac

 

Devet odlika zdrave crkve

Mark Dever

Možda ste čitali knjige na ovu temu, ali sigurno niste čitali nijednu poput ove. Umesto priručnika s uputstvima za rast crkve, ova klasična knjiga nudi proverena i istinita načela za procenu zdravlja vaše crkve sa stanovišta Svetog pisma. Bilo da ste pastir, vođa neke službe ili predani član svoje zajednice, proučavanje devet odlika zdrave crkve će vam pomoći u negovanju novog života i dobrostanja u vašoj crkvi – za Božiju slavu i dobrostanje njegovog naroda.

Ovaj klasični vodič sada sadrži i novi uvod, ilustracije i dodatke, a glavni deo knjige je dopunjen.

 

Zаšto treba da se priključim crkvi?

Mark Dever

Mnogi od nas imaju pitanja o tome šta znači živeti kao hrišćanin u kontekstu mesne crkve. Možda ćete se čak i vi zapitati sledeće: „Ako verujem u Isusa, zašto treba da se priključim crkvi?“ Jednostavno rečeno, kada ste spaseni od svog greha, vi ste spaseni u crkvenu zajednicu koju karakteriše zajedništvo i odgovoronost. Najprodavaniji autor Mark Dever iznosi sedam biblijskih razloga zašto je crkveno članstvo od suštinskog značaja za pokazivanje evanđelja u vašem životu.
*Posted Amazon links are paid links.