Knjige

Molim vas upamtite: Dok su mnogi prevodi ovde su dostupni za besplatno preuzimanje, to je materijal nad kojim je proglašeno autorsko pravo i dozvola mora da se da za bilo koje štampanje ili onlajn distribuciju sem deljenja ove stranice. Molim vas kontaktirajte „Devet Odlika“ kod permissions@9marks.org za autorizaciju štampanja ili podele ovih izvora.

Ispod su izvori prevedeni u Srpski. Klikni na knjigu za više detalja.

 

Crkvene starešine

Kako biti pastir poput Isusa

Džeremi Rini

Pastir Džeremi Rini u ovoj knjizi napisanoj govornim stilom izlaže jasan „opis posla“ starešine zasnovan na biblijskom učenju o crkvenom vođstvu.

Ova sažeta knjiga izlaže praktične smernice za nove starešine i pomaže crkvenim članovima da bolje razumeju i podržavaju svoje duhovne vođe. Ona će ohrabriti starešine da prihvate svoj poziv s milošću, mudrošću i jasnom vizijom.

 

Učeništvo

Kako pomoći drugima da slede Isusa

Mark Dever

U ovom sažetom priručniku pastir Mark Dever sažeto odgovara na pitanja ko, šta, gde, kada, zašto i kako raditi učeništvo – pomažući drugima da slede Isusa.

Prateći obrazac koji nalazimo u Svetom pismu, ova knjiga objašnjava kako odnosi učeništva treba da funkcionišu u kontekstu jedne lokalne crkve, učeći nas kako da negujemo kulturu učeništva kao normalan deo naših svakodnevnih života.

 

Ekspozicijsko propovedanje

Savremeno izlaganje Božije reči

Dejvid Helm

Pastir Dejvid Helm u ovom pristupačnoj knjizi koja je napisana za propovednike i za ljude koji se uče propovedanju izlaže šta neko treba da veruje i da postigne kako bi postao veran ekspozicijski propovednik Božije reči.

Ova kratka knjiga propovednicima pruža praktična uputstva i vodi ih korak po korak, a sve može da nas nauči kako kao slušaoci da prepoznamo dobru propoved.

 

Evanđelje

Kako crkva odražava Hristovu lepotu

Rej Ortlund

Evanđelje je teološka poruka koja stvara ljudsku lepotu – divne međuljudske odnose u našim crkvama – i tako čini da Hristova slava bude vidljiva u današnjem svetu.

Pastir Rej Ortlund u ovoj pravovremeno napisanoj knjizi obrazlaže tvrdnju da nauka o evanđelju stvara evanđeosku kulturu. Evanđeoska kultura je deo koji nedostaje slici prevelikom broju naših crkava, ali kad se evanđelju dozvoli da oslobodi svu svoju silu, pomesna crkva počinje da zrači Hristovom slavom.

 

Ponovno otkrivanje crkve

Zašto je Hristovo telo suštinski važno

Kolin Hansen, Džonatan Liman

Otkako su se usled globalne pandemije crkve iznenada zatvorile, mnogi hrišćani su zanemarili crkveni život, a nisu se uključivali ni na virtualne sastanke. Međutim, ta tendencija postojala je i pre kovida 19. Zbog gorućih pitanja, poput političkih i rasnih neslaganja, neki ljudi povukli su se iz crkve i otuđili jedni od drugih. Sada je vreme da se ponovo posvetimo sastancima sa braćom i sestrama u Hristu.

U knjizi Ponovno otkrivanje crkve Kolin Hansen i Džonatan Liman pišu zašto je crkva suštinski važna, kako za vernike, tako i za čitavu Božiju misiju. Kroz biblijske odlomke i lične priče čitaocima pokazuju zašto je Bog naumio da se okupljamo: kako bi se članovi duhovno osnažili, i kao pojedinci i kao Hristovo telo. U doba kada smo izbirljivi po pitanju crkava i kada se službe prenose preko interneta, ponovo otkrijte zašto budućnost crkve zavisi od toga da li se njeni članovi redovno okupljaju kao Božija porodica.

 

Devet odlika zdrave crkve

Mark Dever

Možda ste čitali knjige na ovu temu, ali sigurno niste čitali nijednu poput ove. Umesto priručnika s uputstvima za rast crkve, ova klasična knjiga nudi proverena i istinita načela za procenu zdravlja vaše crkve sa stanovišta Svetog pisma. Bilo da ste pastir, vođa neke službe ili predani član svoje zajednice, proučavanje devet odlika zdrave crkve će vam pomoći u negovanju novog života i dobrostanja u vašoj crkvi – za Božiju slavu i dobrostanje njegovog naroda.

Ovaj klasični vodič sada sadrži i novi uvod, ilustracije i dodatke, a glavni deo knjige je dopunjen.

 

Zаšto treba da se priključim crkvi?

Mark Dever

Mnogi od nas imaju pitanja o tome šta znači živeti kao hrišćanin u kontekstu mesne crkve. Možda ćete se čak i vi zapitati sledeće: „Ako verujem u Isusa, zašto treba da se priključim crkvi?“ Jednostavno rečeno, kada ste spaseni od svog greha, vi ste spaseni u crkvenu zajednicu koju karakteriše zajedništvo i odgovoronost. Najprodavaniji autor Mark Dever iznosi sedam biblijskih razloga zašto je crkveno članstvo od suštinskog značaja za pokazivanje evanđelja u vašem životu.
*Posted Amazon links are paid links.