Evangelizacija i Evanđelje

DA LI JE VERA U HRISTA JEDINI NAČIN DA BUDEMO SPASENI?

Odgovor
03.09.2023

Problem savremene kulture: ljudi vole da budu inkluzivni. Želimo da svi budu u pravu. Štaviše, mislimo da nismo u pravu jedino onda kad mislimo da neko nekad nije u pravu. Kad je reč o religiji, kažemo: „Svi putevi vode ka Bogu. Ne postoji jedan pravi put. Ispravno je ono što tebi najviše odgovara“. Ali da li i Biblija tako kaže?

Kratki odgovor: u Delima 4:12 Petar kaže: „Nema spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod nebom, danog ljudima, u kom treba da nađemo spasenje”.

Malo duži odgovor: Vera u Hrista je jedini način da budemo spaseni jer u Božjim očima možemo biti pravedni jedino s verom u Hrista (Gal. 2:16). Samo verom u Hrista se možemo pomiriti s Bogom (Rim. 5:9-11). Samo verom u Hrista možemo zadobiti večni život (Jov. 3:16). Isus je jedini posrednik između Boga i čoveka (1. Tim. 2:5).

Istinski inkluzivna poruka: iako će mnogi pomisliti da ovakva poruka odbacuje ljude i da je netolerantna, mi treba da ih uputimo na radikalnu inkluzivnost evanđelja. Ono tvrdi da su svi ljudi grešnici i nudi oproštaj i večni život svima koji odbace greh i uzdaju se u Hrista. Nije bitno koliko smo dobri ili loši. Nije važno odakle smo ii kojoj religiji pripadamo. Ako se pokajemo od greha i uzverujemo u Hrista, bićemo spaseni.


Ovaj članak je originalno preveden i objavljen od strane Hriscansko Udruzenje Projekat Timotej. Posetite njihovu web-stranicu kako biste našli slične izvore.

Više označeno pod: answers