Partneri

Projekat Timotej služi evanđeoskim crkvama u Srbiji obezbeđujući materijale utemeljene na evanđelju i obučavajući pastore, laike i studente u ekspozicijskom propovedanju. Naša vizija je  da vidimo rast evanđeoskih crkava u Srbiji u poznanju Boga kroz verno propovedanje Božije reči i izgradnju zdravnih lokalnih crkava. Želimo da vidimo kako se Božije carstvo širi u Srbiji i na Balkanu. 

Misija Projekta Timotej je da obezbedi obuku i hrišćanske materijale za lokalne crkve. 

Kako to postižemo?

Projekat Timotej ovo postiže kroz: obuku pastora u ekspozicijskom propovedanju; pružajući pripravnički program za obuku mladih potencijalnih vođa u sklopu lokalnih crkava. Projekat Timotej takođe organizuje porodične kampove za pastore, različite seminare i radionice. Projekat Timotej je takođe predan prevođenju hrišćanskih materijala i knjiga koji će biti od značajne koristi za lokalne crkve.