Evangelizacija i Evanđelje

Šta je evangelizacija?

Odgovor
03.09.2023

Evangelizacija znači govoriti ljudima radosnu vest o tome šta je Isus Hristos učinio da bi spasao grešnike. Kako bi evangelizirali morate reći sledeće:

  1. Bog je svet (1.Jov.1:5). On je stvoritelj svega (1.Mojs.1:1).
  2. Svi ljudi su grešnici koji po Božijoj pravednosti zaslužuju večni gnev (Rimlj.3:10-19, Mk.9:48, Otk.14:11).
  3. Isus Hristos, koji je u potpunosti Bog i u potpunosti čovek, živeo je bezgrešan život, umro je na krstu kada je Božiji gnev pao na njega umesto na one koji će u njega verovati i ustao iz groba kako bi svom narodu dao večni život (Jov.1:1, 1.Tim. 2:5, Jevr.7:26, Rimlj.3:21-26, 2.Kor. 5:21, 1.Kor.15:20-22).
  4. Jedini način kako možemo da se spasemo večne kazne i pomirimo se s Bogom je pokajati se od greha i verovati u Isusa Hrista da nas spasava (Mk.1:15, Dela 20:21).

Evangelizacija znači govoriti ljudima osnovnu poruku.


Ovaj članak je originalno preveden i objavljen od strane Hriscansko Udruzenje Projekat Timotej. Posetite njihovu web-stranicu kako biste našli slične izvore.

Više označeno pod: answers