Evangelizacija i Evanđelje

ZA KOJE PORUKE LJUDI POGREŠNO TVRDE DA SU EVANĐELJE?

Odgovor
03.09.2023

Bog želi da budemo bogati. Neki propovednici danas kažu da je dobra vest to što Bog želi da nas blagoslovi gomilom novca i imanja – treba samo da se molimo za to! Ali evanđelje je poruka o duhovnim blagoslovima (Ef. 1:3), Bog je poslao Isusa Hrista da umre i vaskrsne kako bismo bili opravdani, izmireni sa Bogom i da bismo zadobili večni život s njim (Rim. 3:25-26; 6:23; 2. Kor. 5:18-21). Biblija takođe obećava da hrišćani u ovom životu neće imati materijalna bogatstva, već nevolje (Dela 14:22), progonstva (2. Tim. 3:12) i stradanje (Rim. 8:17), a sve će to jednog dana ustupiti mesto neizrecivoj slavi (2. Kor. 4:17; Rim. 8:18).

Bog je ljubav i dobri smo takvi kakvi smo. Neki misle da evanđelje znači da nas Bog voli i prihvata baš takve kakvi smo. Ali biblijsko evanđelje pokazuje ljudima da su grešnici koje očekuje Božji gnev (Rim. 3:23; Jov. 3:36) i predstavlja im Božje radikalno rešenje, a to je Isusova smrt na krstu koja odnosi greh. Ovo evanđelje poziva ljude da reaguju podjednako radikalno: da se pokaju od greha i uzdaju u Hristovo spasenje.

Treba da živimo ispravno. Evanđelje nije poruka koja nas upućuje da živimo boljim životom kako bismo se pomirili sa Bogom. Naprotiv, ono tvrdi da ne možemo da učinimo ono što bi Boga zadovoljilo i da mu nikad ne možemo biti prihvatljivi (Rim. 8:5-8). Međutim, dobra vest je da je Isus učinio za nas ono što mi nikad ne bismo mogli za sebe: svojim savršenim životom i podnošenjem Božjeg gneva na krstu omogućio je spasenje svima koji se pokaju od greha i uzveruju u njega (Rim. 5:6-11; 8:31-34).

Isus je došao da preobrazi društvo. Neki veruju da je Isusovo poslanje bilo da transformiše društvo i da potlačenima donese pravdu putem političke revolucije. Ali Biblija nas uči da će ovaj svet postati pravedan tek kad Isus ponovo dođe i uvede novo nebo i novu zemlju (2. Sol. 2:8-10, Otk. 21:1-5). Evanđelje je u osnovi poruka o spasenju od Božjeg gneva putem vere u Hrista, a ne o transformaciji društva u vremenu u kome živimo.

(Deo ovog materijala je prilagođeni tekst iz članka Marka Devera Devet obeležja zdrave crkve, strane 80-90)


Ovaj članak je originalno preveden i objavljen od strane Hriscansko Udruzenje Projekat Timotej. Posetite njihovu web-stranicu kako biste našli slične izvore.

Više označeno pod: answers