Evangelizacija i Evanđelje

Ko treba da evangelizira?

Odgovor
03.09.2023

Neki bi možda želeli da evangelizaciju ostave propovednicima, stručnjacima za apologetiku ili bar ekstrovertnim ljudima, ali Novi zavet nas uverava da svi hrišćani treba da evangeliziraju:

  • Primer: To vidimo u primeru prvih hrišćana: „Oni koji su se raspršili, propovedali su Reč kud god su išli“ (Dela 8:4). A Dela 11:19-21 nam govore da su svi učenici evangelizirali kad su se raspršili iz Jerusalima.
  • Uputstvo: Petar nas sve savetuje „uvek budite spremni da odgovorite svakom ko od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama“ (1.Petr.3:15).
  • Radi ljubavi: Ako ćemo da volimo bližnje kao sebe (Marko 12:31, Jakov 2:8), ima li boljeg načina nego podeliti s njim evanđelje?

(Ovaj materijal je adaptacija iz knjige „Evanđelje i lična evangelizacija“ Marka Devera, str.45-53)


Ovaj članak je originalno preveden i objavljen od strane Hriscansko Udruzenje Projekat Timotej. Posetite njihovu web-stranicu kako biste našli slične izvore.

Više označeno pod: answers