POTCENJENA PASTORSKA SILA KOJA SE KRIJE U ISPRAVNOJ DOKTRINI OBRAĆENJA

Od Džonatan Liman | 03.09.2023

Ispravna doktrina obraćenja pružiće vam pastoralnu silu. LIČNI PRIMER Dozvolite mi da započnem jednim primerom. Jedanput sam svom prijatelju priznao da imam grešnu želju i objasnio mu da me frustrira to što zbog svoje teologije znam da je ona pogrešna, ali deo mene želi da je opravda jer imam osećaj da je “utkana u samo […]

OBRAĆENJE I PRIČA O IZRAELU

Od Tomas R. Šrajner | 03.09.2023

Danas gotovo svi, i to s pravom, naglašavaju kako je ono što je u Bibliji zapisano priča. Često se o izveštajima govori kao o priči o stvaranju, padu, iskupljenju i svršetku. Prelazak iz tvorevine u novu tvorevinu. Gde se u tu priču uklapa obraćenje? Ono pripada delu koji govori o otkupljenju. Obraćenje, naravno, nije najvažnija […]

Obraćenje u Novom zavetu

Od Tomas R. Šrajner | 03.09.2023

Ovo je biblijska teologija o obraćenju iz dva dela. Kliknite ovde za prvi deo. Obraćenje se može definisati kao okretanje od greha ka Bogu. Klasičan stih u kome nalazimo tu definiciju je 1. Solunjanima 1:9: „Ljudi, naime, sami pričaju kako smo došli k vama i kako ste se od idola okrenuli Bogu, da biste služili […]

KAKVU PRAKTIČNU PROMENU ISPRAVNO RAZUMEVANJE OBRAĆENJA DONOSI U ŽIVOT CRKVE?

03.09.2023

Crkva koja ima biblijsko razumevanje obraćenja će: Paziti koga prima u članstvo. Od svakoga ko želi da postane član tražiti da objasni evanđelje. Istražiti da li u nekim oblastima postoje neokajani gresi. Pažljivo postupati sa krštenjem i Gospodnjom večerom. Članovi neće pritiskati pastore da krste ljude na brzinu i bez provere. Gospodnja trpeza biće na […]

SVETI DUH, MOLITVA I PROPOVEDANJE

Od Dejvid Helm | 03.09.2023

Sve sam ubeđeniji u sledeće: današnja crkva ima veliku potrebu za novim i dugotrajnim delovanjem Svetog Duha. Ovo, bar za mene, ne znači da crkva jednostavno ima potrebu za tim da Sveti Duh siđe da nas oživi ili osnaži, već je pre reč o našoj potrebi da Duh otkrije Hristovu vladavinu i nama i drugima. […]