OBRAĆENJE I PRIČA O IZRAELU

Od Tomas R. Šrajner | 03.09.2023

Danas gotovo svi, i to s pravom, naglašavaju kako je ono što je u Bibliji zapisano priča. Često se o izveštajima govori kao o priči o stvaranju, padu, iskupljenju i svršetku. Prelazak iz tvorevine u novu tvorevinu. Gde se u tu priču uklapa obraćenje? Ono pripada delu koji govori o otkupljenju. Obraćenje, naravno, nije najvažnija […]

Obraćenje u Novom zavetu

Od Tomas R. Šrajner | 03.09.2023

Ovo je biblijska teologija o obraćenju iz dva dela. Kliknite ovde za prvi deo. Obraćenje se može definisati kao okretanje od greha ka Bogu. Klasičan stih u kome nalazimo tu definiciju je 1. Solunjanima 1:9: „Ljudi, naime, sami pričaju kako smo došli k vama i kako ste se od idola okrenuli Bogu, da biste služili […]

PROPOVED CENTRIRANA EVANĐELJEM – PROPOVED IZ KOJE EVANĐELJE SIJA

Od Dejvid King | 03.09.2023

Da li se film Princeza nevesta ubraja u klasike? Ukoliko su merilo pamtljive opaske, odgovor je definitivno da! Jednu takvu čuvenu opasku u ovom filmu izgovara poznati Inigo Montoja, zbunjen time što Vizini stalno viče: „Nedokučivo!“ Montoja mu na kraju govori: „Stalno koristiš tu reč. Mislim da ona ne znači ono što misliš da znači.“ […]

5 zabluda evanđelja prosperiteta

Od Dejvid Džouns | 03.09.2023

Pre više od sto godina, obraćajući se tada najvećoj zajednici u hrišćanstvu, Čarls Sperdžen je rekao: „Verujem da je anti-hrišćanski i nesveto da hrišćanin živi s ciljem da stekne bogatstvo. Reći ćete: Zar ne treba da se trudimo koliko možemo da zaradimo što više možemo? Možete. Ne sumnjam da ćete, radeći tako, možda služiti Božijoj […]

KAKO DA BOLJE RAZUMEM BIBLIJSKU TEOLOGIJU?

03.09.2023

Proučavajte Pismo po temama. U proučavanju Svetog pisma treba ići i u dubinu i u širinu, ali od velike pomoći će nam biti ako, dok ga čitamo, tražimo teme koje se protežu kroz celu Bibliju. Ako proučavamo kako se teme kao što su stvaranje i nova tvorevina, dan odmora, kraljevstvo, savez i mesto na kome […]

ZAŠTO JE BIBLIJSKA TEOLOGIJA OD SUŠTINSKE VAŽNOSTI ZA HRIŠĆANSKI RAST I UČENIŠTVO?

03.09.2023

Biblijska teologija uči hrišćanina da shvati sopstvenu priču u svetlu Božje priče. Kad hrišćanin shvati da je Bog suveren u celoj istoriji i da hiljadama godina ostvaruje neprekidni plan spasenja, to mu pomaže da sagleda sopstveno mesto u tome. Biblijska teologija poučava hrišćanina odakle potiče i kuda ide. Ona povezuje celokupno biblijsko pripovedanje, od stvaranja […]

Nema primene? Onda niste ni propovedali

Od Majkl Lorens | 03.09.2023

Da li ste nekad sedeli u učionici i pitali se u čemu je smisao onoga što slušate? Ja se jasno sećam tog osećaja dok sam se borio s matematikom na fakultetu. Predavali su nam kao da je primena principa očigledna. Možda je i bila za štrebere. Ali meni, kome je glavni predmet bio engleska književnost, […]

BIBLIJSKA TEOLOGIJA I OBJAVA EVANĐELJA

Od Džerami Rine | 03.09.2023

Da li propovedanje na osnovu biblijskih odlomaka uvek može da posluži cilju evangelizacije? Propovednici ponekad nerado obrađuju biblijske teme jer misle da takav pristup, iako dobar kad zrele hrišćane treba poučiti teologiji, nije baš od pomoći nevernima da shvate evanđelje. Ova briga je još veća ako pastori nameravaju da propovedaju o nekoj starozavetnoj temi. Kako […]

SVETI DUH, MOLITVA I PROPOVEDANJE

Od Dejvid Helm | 03.09.2023

Sve sam ubeđeniji u sledeće: današnja crkva ima veliku potrebu za novim i dugotrajnim delovanjem Svetog Duha. Ovo, bar za mene, ne znači da crkva jednostavno ima potrebu za tim da Sveti Duh siđe da nas oživi ili osnaži, već je pre reč o našoj potrebi da Duh otkrije Hristovu vladavinu i nama i drugima. […]

Propovedajte ljudima koji ne znaju, sumnjaju i greše

Od Marka Devera | 03.09.2023

Često čujem pitanje: „Kako da primenimo tekst u ekspozicijskoj propovedi?“ Iza ovog pitanja kriju se mnoge sumnjive pretpostavke. Onaj ko postavlja takvo pitanje se možda seća „ekspozicijskih“ propovedi koje je čuo (možda i propovedao), a nisu se razlikovale od biblijskih predavanja na fakultetu – bile su dobro strukturirane i tačne, ali su pokazivale malo hitnosti […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2