Evangelizacija i Evanđelje

KAKVU PRAKTIČNU PROMENU ISPRAVNO RAZUMEVANJE OBRAĆENJA DONOSI U ŽIVOT CRKVE?

Odgovor
03.09.2023

Crkva koja ima biblijsko razumevanje obraćenja će:

  1. Paziti koga prima u članstvo.
  2. Od svakoga ko želi da postane član tražiti da objasni evanđelje.
  3. Istražiti da li u nekim oblastima postoje neokajani gresi.
  4. Pažljivo postupati sa krštenjem i Gospodnjom večerom. Članovi neće pritiskati pastore da krste ljude na brzinu i bez provere. Gospodnja trpeza biće na pravi način ograničena (što znači da će onaj koji deli Gospodnju večeru naglasiti kome je ona namenjena, a kome nije).
  5. Biti pažljiva da ne izabere način evangelizacije koji bi mogao da ohrabruje lažno ispovedanje, bilo putem osećanja ili putem predstavljanja razvodnjenog evanđelja.
  6. Odbijati da olako shvati greh. Članovi će tražiti odgovornost, ohrabrenje i prekor jedni od drugih. Takođe će…
  7. Praktikovati formalnu crkvenu disciplinu.
  8. Tražiti formalan način da održi jasnu granicu između crkve i sveta, kao što je čuvanje javnih praksi samo za članove. 

Crkva koja ima nebiblijsko razumevanje obraćenja će: 

  1. Biti puna ljudi koji govore ozbiljne izjave o Isusu, ali koji nisu iskusili radikalnu promenu obraćenja.
  2. Sebe nazivati hrišćanima, iako to nisu. Nehrišćani će videti ove  „hrišćane” i reći „Ti si hrišćanin? Ali živiš isto kao ja! Zašto bih verovao u ono u šta ti veruješ, ako nam se životi ne razlikuju?“

Ovaj članak je originalno preveden i objavljen od strane Hriscansko Udruzenje Projekat Timotej. Posetite njihovu web-stranicu kako biste našli slične izvore.

Više označeno pod: answers