KAKO POVEZATI EVANGELIZACIJU I CRKVU

Od Džonatan Liman | 03.09.2023

Da li je evangelizacija samostalni ili timski sport? Zapravo, oba. Pomislite na pecanje. Nekim danima otšetaćete do pristaništa sami, sešćete i mlatarati nogama s ivice, pa zabaciti udicu. Međutim, pitajte ribolovce na okeanskim brodovima koliko ljudi je potrebno da se tona skuše koja se migolji izvuče iz nemirnog mora. Očajnički su potrebni jedni drugima. Ova […]

EVANGELIZACIJA NA RADNOM MESTU

Od Ešok Načnani | 03.09.2023

Kako kulturološka opozicija prema hrišćanstvu raste, kakav je njen uticaj na vašu evangelizaciju na radnom mestu? Da li ste verniji Bogu ili ste više plašljivi? Teško da bi vam se moglo zameriti ako ste više uplašeni. Brzi napredak socijalnog liberalizma i politika ljudskih resursa koje promovišu „toleranciju“ na radnom mestu samo pogoršavaju dva straha koja […]

ČETIRI PRAKSE CRKVE VELIKOG POSLANJA

Od Marka Devera | 03.09.2023

Veliko poslanje ne poziva crkve da se ponašaju kao odsek za motorna vozila, niti ih poziva da budu pult za informacije. Evo još jednog poređenja: veliko poslanje ne poziva crkve da se ponašaju kao profesionalni sposrtski timovi. Zaposleni u mojoj crkvi vole da me zadirkuju jer ne znam mnogo o sportu, što je možda i […]

Zašto programi za evangelizaciju ne valjaju?

03.09.2023

Ne treba mnogo truda da većinu hrišćana uverimo da je evangeliziranje društvene zajednice ispravan način života. Nije teško ni okupiti ljude da evangeliziraju. Ali, najčešće kad razmišljamo o evangelizaciji u društvenoj zajednici mislimo na programe za evangelizaciju, što nije isto. „Program“ je veliki događaj koji se organizuje povremeno i na kome govori poznati govornik ili […]

Ko treba da evangelizira?

Od Marka Devera | 03.09.2023

Neki bi možda želeli da evangelizaciju ostave propovednicima, stručnjacima za apologetiku ili bar ekstrovertnim ljudima, ali Novi zavet nas uverava da svi hrišćani treba da evangeliziraju: Primer: To vidimo u primeru prvih hrišćana: „Oni koji su se raspršili, propovedali su Reč kud god su išli“ (Dela 8:4). A Dela 11:19-21 nam govore da su svi […]

Šta je evangelizacija?

03.09.2023

Evangelizacija znači govoriti ljudima radosnu vest o tome šta je Isus Hristos učinio da bi spasao grešnike. Kako bi evangelizirali morate reći sledeće: Bog je svet (1.Jov.1:5). On je stvoritelj svega (1.Mojs.1:1). Svi ljudi su grešnici koji po Božijoj pravednosti zaslužuju večni gnev (Rimlj.3:10-19, Mk.9:48, Otk.14:11). Isus Hristos, koji je u potpunosti Bog i u […]

KAKVU PRAKTIČNU PROMENU ISPRAVNO RAZUMEVANJE OBRAĆENJA DONOSI U ŽIVOT CRKVE?

03.09.2023

Crkva koja ima biblijsko razumevanje obraćenja će: Paziti koga prima u članstvo. Od svakoga ko želi da postane član tražiti da objasni evanđelje. Istražiti da li u nekim oblastima postoje neokajani gresi. Pažljivo postupati sa krštenjem i Gospodnjom večerom. Članovi neće pritiskati pastore da krste ljude na brzinu i bez provere. Gospodnja trpeza biće na […]

CENTRALNOST EVANĐELJA: UPOZORENJE i PREPORUKA

Od Bobi Džejmison | 03.09.2023

Kako da zakoračimo izvan evanđelja, a da ne odlutamo od njega? S druge strane, ukoliko je evanđelje od suštinske važnosti, da li uopšte treba da idemo dalje od njega? Ta dva pitanja postavlja sve glasniji pokret evanđeoskih hrišćana koji se zalažu za centralnost evanđelja. Prošle nedelje govorio sam o mogućem prigovoru ovom pokretu, a u […]

DA LI JE VERA U HRISTA JEDINI NAČIN DA BUDEMO SPASENI?

03.09.2023

Problem savremene kulture: ljudi vole da budu inkluzivni. Želimo da svi budu u pravu. Štaviše, mislimo da nismo u pravu jedino onda kad mislimo da neko nekad nije u pravu. Kad je reč o religiji, kažemo: „Svi putevi vode ka Bogu. Ne postoji jedan pravi put. Ispravno je ono što tebi najviše odgovara“. Ali da […]

KOJI JE KLJUČNI PROBLEM O KOME EVANĐELJE GOVORI?

03.09.2023

Da li evanđelje u suštini govori o zadovoljavanju naših potreba? O preobražaju društva? Da li nas uči da živimo bolje? Hrabri li siromašne? Da li nas čini bogatima i zdravima? Sve ove predstave o evanđelju se prikače na neki pretpostavljeni problem i kažu: „E, o tome evanđelje govori!“. Ali da li se evanđelje u potpunosti […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2