BIBLIJSKA TEOLOGIJA I OBJAVA EVANĐELJA

Od Džerami Rine | 03.09.2023

Da li propovedanje na osnovu biblijskih odlomaka uvek može da posluži cilju evangelizacije? Propovednici ponekad nerado obrađuju biblijske teme jer misle da takav pristup, iako dobar kad zrele hrišćane treba poučiti teologiji, nije baš od pomoći nevernima da shvate evanđelje. Ova briga je još veća ako pastori nameravaju da propovedaju o nekoj starozavetnoj temi. Kako […]

SVETI DUH, MOLITVA I PROPOVEDANJE

Od Dejvid Helm | 03.09.2023

Sve sam ubeđeniji u sledeće: današnja crkva ima veliku potrebu za novim i dugotrajnim delovanjem Svetog Duha. Ovo, bar za mene, ne znači da crkva jednostavno ima potrebu za tim da Sveti Duh siđe da nas oživi ili osnaži, već je pre reč o našoj potrebi da Duh otkrije Hristovu vladavinu i nama i drugima. […]

Propovedajte nevernicima, vernicima i crkvenim članovima

Od Aron Menikof | 03.09.2023

Kome propovednici propovedaju? Nedavno sam sa police uzeo nekoliko knjiga o propovedanju i shvatio da se to pitanje retko postavlja. Propovednike više zanima kako da poboljšaju svoj stil propovedanja. Jedan mali broj pastora ipak obraća pažnju na slušaoce i trudi se da se fokusira na dve grupe ljudi: na one koji nisu u crkvi i […]