BIBLIJSKA TEOLOGIJA I OBJAVA EVANĐELJA

Od Džerami Rine | 03.09.2023

Da li propovedanje na osnovu biblijskih odlomaka uvek može da posluži cilju evangelizacije? Propovednici ponekad nerado obrađuju biblijske teme jer misle da takav pristup, iako dobar kad zrele hrišćane treba poučiti teologiji, nije baš od pomoći nevernima da shvate evanđelje. Ova briga je još veća ako pastori nameravaju da propovedaju o nekoj starozavetnoj temi. Kako […]