OBRAĆENJE I PRIČA O IZRAELU

Od Tomas R. Šrajner | 03.09.2023

Danas gotovo svi, i to s pravom, naglašavaju kako je ono što je u Bibliji zapisano priča. Često se o izveštajima govori kao o priči o stvaranju, padu, iskupljenju i svršetku. Prelazak iz tvorevine u novu tvorevinu. Gde se u tu priču uklapa obraćenje? Ono pripada delu koji govori o otkupljenju. Obraćenje, naravno, nije najvažnija […]

Obraćenje u Novom zavetu

Od Tomas R. Šrajner | 03.09.2023

Ovo je biblijska teologija o obraćenju iz dva dela. Kliknite ovde za prvi deo. Obraćenje se može definisati kao okretanje od greha ka Bogu. Klasičan stih u kome nalazimo tu definiciju je 1. Solunjanima 1:9: „Ljudi, naime, sami pričaju kako smo došli k vama i kako ste se od idola okrenuli Bogu, da biste služili […]

KAKO DA BOLJE RAZUMEM BIBLIJSKU TEOLOGIJU?

03.09.2023

Proučavajte Pismo po temama. U proučavanju Svetog pisma treba ići i u dubinu i u širinu, ali od velike pomoći će nam biti ako, dok ga čitamo, tražimo teme koje se protežu kroz celu Bibliju. Ako proučavamo kako se teme kao što su stvaranje i nova tvorevina, dan odmora, kraljevstvo, savez i mesto na kome […]

ZAŠTO JE BIBLIJSKA TEOLOGIJA OD SUŠTINSKE VAŽNOSTI ZA HRIŠĆANSKI RAST I UČENIŠTVO?

03.09.2023

Biblijska teologija uči hrišćanina da shvati sopstvenu priču u svetlu Božje priče. Kad hrišćanin shvati da je Bog suveren u celoj istoriji i da hiljadama godina ostvaruje neprekidni plan spasenja, to mu pomaže da sagleda sopstveno mesto u tome. Biblijska teologija poučava hrišćanina odakle potiče i kuda ide. Ona povezuje celokupno biblijsko pripovedanje, od stvaranja […]

BIBLIJSKA TEOLOGIJA I OBJAVA EVANĐELJA

Od Džerami Rine | 03.09.2023

Da li propovedanje na osnovu biblijskih odlomaka uvek može da posluži cilju evangelizacije? Propovednici ponekad nerado obrađuju biblijske teme jer misle da takav pristup, iako dobar kad zrele hrišćane treba poučiti teologiji, nije baš od pomoći nevernima da shvate evanđelje. Ova briga je još veća ako pastori nameravaju da propovedaju o nekoj starozavetnoj temi. Kako […]

BIBLIJSKI RAZLOG ZA EKSPOZICIJSKO PROPOVEDANJE

Od Majk Balmor | 03.09.2023

Šta je ekspozicijsko propovedanje? Propoved je ekspozicijska ako su njen sadržaj i namera kontrolisani sadržajem i namerom određenog odlomka Svetog pisma. Propovednik govori ono što odlomak (iz Biblije) kaže, i namerava da njegova propoved u njegovim slušaocima postigne upravo ono što Bog želi da postigne kroz odabrani odlomak njegove reči. Propovedniče, zamisli Boga kako sedi […]

ŠTA JE LOKALNA CRKVA?

Od Džonatan Liman | 03.09.2023

Lokalna crkva je grupa hrišćana koji se redovno okupljaju u Hristovo ime kako bi zvanično potvrdili i nadgledali međusobno življenje u Isusu Hristu i njegovom carstvu, čineći to uz propovedanje evanđelja i obrede koji su u njemu propisani. Znam da ovo zvuči pomalo rogobatno, ali obratićemo zasebno pažnju na svaki od pet delova ove definicije: […]